Office Address:

74,Velyka Vasylkivska Str. apt.31

03150, Kyiv, Ukraine

iccd.gensec@gmail.com

Ivan Kulakov

Secretary General