tn_POL

POLAND

Polski Związek Sportu Nieslyszacych

Polish Deaf Sports Association

President: Mr. Wojciech Stempurski
Secretary General: Mr. Stanislaw Janiec

Al Pilsudskiego, 22
20-011 Lublin
Poland

+48 81534 03 46

info@pzsn.pl